နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးခြောက်သတင်းများ
စာမျက်နှာကို Select လုပ်ပါ

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားနည်း

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားပုံ 

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းသည်ပင်လယ်အော်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သောဆေးခြောက်လုပ်ငန်းရှင်သည်ဂရုစိုက်သင့်သောပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြုသူများသည်အပန်းဖြေဆေးခြောက်ဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။  

ဆေးခြောက်နှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများပြ,္ဌာန်းခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်“ ယခင်ကအချိုးအစားမမျှတစွာထိခိုက်နစ်နာခဲ့ကြသောရပ်ရွာလူထုမှစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းတွင်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်မှုကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်နှင့်မူဝါဒများချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဆေးခြောက်တားမြစ်ခြင်းနှင့်ပြenforcement္ဌာန်းခြင်းအားဖြင့်နှင့်ထိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အကောင်းမြင်

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်အမျိုးအစားများ

 • ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခွင့်လိုင်စင်။ ဆေးခြောက်မွေးမြူသူတစ် ဦး သည်ဆေးခြောက်များကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရုံများသို့လွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ရန်အတွက်သုံးစွဲသူများကိုမဟုတ်ဘဲ၊ လျှောက်ထားသူအသုံးပြုမည့်အမိုး၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ဆေးခြောက်လိုင်စင် ၁၁ ခုရှိသည်။
အလွှာ ၁: ၅၀၀၀ စတုရန်းပေအထိအလွှာ ၁: 50,001 မှ 60,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ
အလွှာ ၁: စတုရန်းပေ ၅၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀ အထိရှိသည်။အလွှာ ၁: 60,001 မှ 70,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ
အလွှာ ၁: 10,001 မှ 20,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေအလွှာ ၁: 70,001 မှ 80,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ
အလွှာ ၁: 20,001 မှ 30,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေအလွှာ ၁: 80,001 မှ 90,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ
အလွှာ ၁: 30,001 မှ 40,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေအလွှာ ၁: 90,001 မှ 100,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ
အလွှာ ၁: 40,001 မှ 50,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ 
 • ဆေးခြောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမဝါယမ။ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အထုပ်နှင့်အထုပ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များဖြစ်နိုင်သည့်ဆေးခြောက်အမျိုးအစား၊ ဤလိုင်စင်အမျိုးအစားကိုလျှောက်ထားရန်သင့်တွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိရန်လိုအပ်သည်။
   • ကန့်သတ်ထားသည့်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်သမဝါယမကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်မက်ဆာချူးဆက်တွင်နေထိုင်သူများ၊ 
   • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် Craft Marijuana သမဝါယမလိုင်စင်တစ်ခုတည်းရှိနိုင်သည်။ 
   • Craft Marijuana သမဝါယမအသင်း ၀ င်များသည်အခြားဆေးခြောက်တည်ဆောက်မှုကိုစိတ် ၀ င်စားမည်မဟုတ်ပါ။
   • Craft Marijuana သမဝါယမအသင်းသည်စိုက်ပျိုးရေးနေရာအတော်များများကိုကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်သော်လည်းစုစုပေါင်းစတုရန်းပေ ၁၀၀,၀၀၀ နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်သုံးနေရာအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။
   • Craft ဆေးခြောက်သမဝါယမအသင်းဝင်တစ် ဦး သည်ပြီးခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်းဇယား F အခွန်ပုံစံ (လယ်ယာဝင်ငွေကိုအစီရင်ခံခြင်း) ကိုတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
   • ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဝါယမမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ဝေသောသမဝါယမစည်းမျဉ်း (၇) ခုနှင့်အညီလက်မှုဆေးခြောက်သမဝါယမအသင်းကိုလည်ပတ်ရမည်။
 • ဆေးခြောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သည်ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကိုရယူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကိုဆေးခြောက်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကိုအခြားဆေးခြောက်သိုလှောင်ရုံများသို့လွှဲပြောင်းရန်အခွင့်အာဏာရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
 • ဆေးခြောက်လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်။ Marijuana လက်လီရောင်းဝယ်သူဆိုသည်မှာဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကို Marijuana တည်ထောင်မှုမှဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းဝယ်ရန်နှင့်ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကို Marijuana တည်ထောင်မှုနှင့်စားသုံးသူများသို့လွှဲပြောင်းရောင်းချရန်ခွင့်ပြုထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ 
 • ဆေးခြောက်တင်ပို့သူ။ ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုသည်မှာဆေးခြောက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကိုသာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်အရလိုင်စင်ရရှိပါကဆေးခြောက်တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်အောက်တွင်သာသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
   • တတိယပါတီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- မက်ဆာချူးဆက်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၉၃၅ CMR ၅၀၀.၀၅၀ အရအခြားဆေးခြောက်တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်မရှိသော ၁၀၅ CMR 935 အရမှတ်ပုံတင်ထားသောဆေးခြောက်ဆေးခန်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါ။ 
   • တည်ဆဲလိုင်စင်ရ Transporterအခြားဆေးခြောက်များနှင့်အခြားစာချုပ်များကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက်ဆေးခြောက်တည်ထောင်ခြင်း။
 • ဆေးခြောက်သုတေသနဌာန။ Marijuana Research Facility သည်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်မက်ဆာချူးဆက်ရှိဓနသဟာယတွင်စီးပွားရေးလုပ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်သုတေသနဌာနသည်ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆေးခြောက်ကိုမွေးမြူနိုင်သည်၊ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ လူသားများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်သုတေသနကိုမဆိုအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့မှပြုလုပ်ရမည်။ ဆေးခြောက်သုတေသနဌာနသည်သူစိုက်ထားသည့်ဆေးခြောက်ကိုမရောင်းပါ။ 
 • ဆေးခြောက်မိုက်ခရိုစီးပွားရေး။ Microbusiness သည်ပူးတွဲတည်ရှိသော Tier 1 Marijuana Cultivator နှင့် / သို့မဟုတ် Marijuana Product ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းအခြားဆေးခြောက်တည်ထောင်ခြင်းမှဆေးဝါးပေါင် ၂၀၀၀ ၀ ယ်ယူရန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ 

မိုက်ခရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရသူသည်အခြားဆေးခြောက်အဆောက်အအုံတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရ။ အမှုဆောင်အရာရှိများသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်အများစုသည်မက်ဆာချူးဆက်တွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးလျှောက်လွှာမတင်မှီ ၁၂ လအကြာတွင်မိုက်ခရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်သည်။

သက်ဆိုင်သောစာတိုက်: လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း

သက်ဆိုင်သောစာတိုက်: ဆေးခြောက်တွင်နာနိုနည်းပညာ - အကျိုးကျေးဇူးကားအဘယ်နည်း။

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုပါသလား။

လစ္စနစ်ဆေးကြောနိုင်သည့်မက်ဆာချူးဆက်ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားပုံ

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ပထမခြေလှမ်းမှာလိုင်စင်လျှောက်ထားခကိုတင်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်လိုင်စင်အမျိုးအစားနှင့်လျှောက်ထားမှုအပိုင်း ၃ (၃) ခုစလုံးအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ 

 • ရည်ရွယ်ချက်၏လျှောက်လွှာ, 
 • နောက်ခံစစ်ဆေးမှုနှင့် 
 • စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးပရိုဖိုင်း။ 

အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီသည်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့်စီးပွားရေး၊ သက်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်းတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြရန်နှင့်လျှောက်ထားသူ၏လိုင်စင်အမျိုးအစား၊ တည်နေရာနှင့်စကေးနှင့်သက်ဆိုင်သောကော်မရှင်၏စည်းမျဉ်းများကိုနားလည်ရန်နှင့်လိုက်နာရန်အစီအစဉ်များကိုပြသရန်လိုအပ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆေးကုသမှုအတွက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းသည်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။

ရည်ရွယ်ချက်၏လျှောက်လွှာ

ရည်ရွယ်ချက်၏လျှောက်လွှာ (AOI) သည်လျှောက်ထားသူအားလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကိုထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။ သွယ်ဝိုက်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများဆိုသည်မှာ ME သို့မဟုတ် MTC ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုသွယ်ဝိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတွင်အထူးသဖြင့်သွယ်ဝိုက်။ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်လျှောက်ထားသူ၏မိဘကုမ္ပဏီနှင့်၎င်းကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်မာရီဂွာနာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုသွယ်ဝိုက်ထိန်းချုပ်ထားသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုအထူးသဖြင့်ပါဝင်သည်။ တည်ထောင်ခြင်း (ME) သို့မဟုတ်ဆေးခြောက်ကုသရေးဌာန (MTC) ။

လျှောက်ထားသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြုသူများကိုထည့်သွင်းရန်တိုက်တွန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်တည်ထောင်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြုနိုင်သည်။ လျှောက်ထားသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောသူများအားထုတ်ဖော်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာ - လျှောက်ထားသူများသည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုထုတ်ဖော်ရန်မလိုအပ်သော်လည်းတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရ။ 

ဤအဆင့်တွင်လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်အောက်ပါတို့ကိုထုတ်ဖော်တင်ပြရမည် -

 • ပြည်နယ်အကျိုးစီးပွား
 • ပြင်ပမှအကျိုးစီးပွားများ
 • အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်များ
 • ဘွန်းသို့မဟုတ် Escrow
 • အိမ်ခြံမြေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားစာရွက်စာတမ်း
 • အိမ်ရှင်လူထုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်
 • ရပ်ရွာလူထုနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
 • ဒေသခံထုံးစံနှင့်အညီဆက်လက်ရှိနေရန်စီစဉ်ပါ
 • အချိုးအစားမမျှတသောထိခိုက်နစ်နာသူများအားအပြုသဘောသက်ရောက်ရန်စီစဉ်ပါ
 • လျှောက်လွှာကြေး

နောက်ခံစစ်ဆေးမှု

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ၏ဤအဆင့်တွင်လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်နောက်ခံဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုနှင့်ခွင့်ပြုချက်ပုံစံများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုစာရင်းပြုစုရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူရည်ရွယ်သည့်အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီကိုနောက်ခံစစ်ဆေးမှုအပိုင်းတွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုကိုခံကြရပြီး၊ 

ကော်မရှင်သည်လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်သင့်တော်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများတွင်အောက်ဖော်ပြပါပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါဝင်လိမ့်မည် -

 • မက်ဆာချူးဆက်နှင့်အမျိုးသားရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ 
 • ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်မှတ်တမ်းများအပါအ ၀ င်မက်ဆာချူးဆက်နှင့်နိုင်ငံသားအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှတ်တမ်း၊ 
 • အခြားဆေးခြောက်နှင့်ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်း၏ပါဝင်မှု၊ နှင့်
 • လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကပြုလုပ်သောမည်သည့်လိုင်စင်နှင့်မှတ်ပုံတင်ကိုမဆိုအရေးယူခြင်း 

ထို့အပြင်လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။

 • ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း၊ အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း၊ အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း၊ တရား ၀ င်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း (သို့) လုံလောက်သောအချက်အလက်များကို ၀ န်ခံခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ 
 • ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ရပ်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်အရပ်ဘက်အရေးယူမှုမဆို၏ဖော်ပြချက်၊ 
 • ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးသောဆေးခြောက်များနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ရပ်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ဖော်ပြချက်၊ 
 • မည်သည့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်မဆိုလိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကကိုင်ဆောင်ထားသောစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်လိုင်စင်အပါအ ၀ င်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းစသည့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရေးယူမှု၏ဖော်ပြချက်၊ နှင့် 
 • မည်သည့်လိုင်စင်ငြင်းပယ်မှု၏ဖော်ပြချက်။

လျှောက်ထားသူများသည်တရားရုံးအမိန့်ဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံထားရသောမည်သည့်ခံယူချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးရန်မလိုအပ်ပါ။

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးပရိုဖိုင်း 

ဤအပိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များသည်ကော်မရှင်၏စည်းမျဉ်းများအပါအ ၀ င် ME ကိုလည်ပတ်ရန်ဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုလျှောက်ထားသူမှနားလည်ကြောင်းညွှန်ပြချက်သည်လျှောက်ထားသူ၏လိုင်စင်အမျိုးအစား၊ တည်နေရာနှင့်စကေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအစီအစဉ်များရှိသည်။ နှင့်တရားဝင်ထုံးစံ၌လည်ပတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။

ဤမက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ၏အဆင့်ကိုလိုက်နာရန်လျှောက်ထားသူအားလုံးသည်အောက်ပါတို့ကိုပေးရမည်။

 • စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ဆောင်းပါးများနှင့်နည်းဥပဒေများ
 • ကောင်းသောရပ်တည်ချက်၏လက်မှတ်များ
 • တာ ၀ န်ခံမှုအာမခံအစီအစဉ်နှင့်အဆိုပြုသောအချိန်ဇယား
 • လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကျဉ်းချုပ်
 • မတူကွဲပြားခြင်းအစီအစဉ်

အချို့သောလိုင်စင်အမျိုးအစားများအတွက်အပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်များ

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလိုအပ်ချက်များအပြင်မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများသည်မည်သည့်လိုင်စင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အပိုဆောင်းလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပါ ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်ပြီးမင်းကိုကူညီပေးနိုင်တယ်။

သက်ဆိုင်သောစာတိုက်: မက်ဆာချူးဆက်တွင်ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း

သက်ဆိုင်သောစာတိုက်: New York လူကြီး - အသုံးပြုမှုဖြန့်ဖြူး

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုပါသလား။

လိုင်စင်လျှောက်ထားနိုင်သည့်မက်ဆာချူးဆက်သို့လျှောက်ထားပါ

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်အတွက်ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် ME အဖြစ်လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများသည်သရုပ်ပြရမည့်အနည်းဆုံးအရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်များမရှိကြပါ။ သို့သော် MTC ဖြစ်လိုသောလျှောက်ထားသူများသည်သူတို့၏ပထမဆုံးလျှောက်လွှာတွင်အရင်းအမြစ်အရင်းအမြစ်များကိုဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ နှင့်ဒုတိယနှင့်တတိယလျှောက်လွှာများအတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ ကိုသရုပ်ပြရမည်။

သို့သော်ဤအချက်သည်အနည်းဆုံးအရင်းအနှီးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသင့်သည်။ လိုင်စင်အတွက်သတ်မှတ်ရန်အတွက်သင်ဘတ်ဂျက်မပိုသင့်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ဒီသဘောမျိုးဖြင့် ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် MTC လျှောက်ထားသူများအားလိုင်စင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ မှဒေါ်လာ ၁ သိန်းအထိရည်ရွယ်ရန်အကြံပေးလိုပြီး MTCs ကဒေါ်လာ ၇၅၀, ဝဝဝသို့မဟုတ်ထိုထက်မြင့်သောရည်မှန်းချက်ကိုရည်မှန်းသင့်သည်။ 

ထို့အပြင်လျှောက်ထားသူအားလုံးသည် ME သို့မဟုတ် MTC ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်လုံလောက်သောငွေပမာဏကိုငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ငွေသွင်းငွေစာရင်းမှတဆင့်ဖယ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ သီးသန့်ဖယ်ထားသည့်ငွေပမာဏသည်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်စည်ပင်သာယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအခွန်ပေးဆောင်ရမည့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ လိုင်စင်ရသူ၏စက်ရုံလုံခြုံရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဆေးသိုလှောင်ခန်းများရှိဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ကုန်ပစ္စည်းများအားဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များလုံလောက်စွာဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သည်။ 

လျှောက်ထားသူသည်ငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပါက ၉၃၅ CMR ၅၀၀.၀၅ သို့မဟုတ် ၅၀၁.၀၀၅ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလိုင်စင်ကြေး၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်ငွေသွင်းအကောင့်ဖွင့်ပါကလျှောက်ထားသူသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကိုဘေးဖယ်ထားရမည်။ သို့သော်လိုင်စင်ကြေး၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်လိုသည်။ 

လျှောက်ထားသူသည်ငွေချေးစာချုပ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပါက၊

 • လျှောက်ထားသူသည်ကျောင်းအုပ်ဖြစ်သည်။
 • မက်ဆာချူးဆက်ဓနသဟာယဓနသဟာယထိန်းချုပ်ရေးကော်မရှင်၊ ၀ ါရှင်တန်ရင်ပြင်၊ ၀ ရော့စတာ၊ MA၊ 2 သည်အာမခံဖြစ်သည်။ 
 • ငွေချေးစာချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမည်သည့်ထူးခြားသောပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းအခွန်ကိုမဆိုကျေပွန်နိုင်ရန်အတွက်ကော်မရှင်မှမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆိုလိုင်စင်ရဆေးခြောက်သုံးစက်ရုံများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းထဲတွင်ပါဝင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးအုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်သို့မဟုတ်ယင်း၏တာ ၀ န်ယူသူကလိုင်စင်ရသူ၏စက်ရုံအား၎င်း၏မူဝါဒများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေများနှင့်အညီဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်အတွက်အခြားကုန်ကျစရိတ်များ။ 

လျှောက်ထားသူသည်ငွေသွင်းသူစာရင်းဖွင့်ပါက၊ အကောင့်သည်အောက်ပါတို့ကိုထင်ဟပ်သင့်သည်။

 • မက်ဆာချူးဆက်ဓနသဟာယဓနသဟာယထိန်းချုပ်ရေးကော်မရှင်၊ ဝါရှင်တန်ရင်ပြင်၊ ၀ ရော့စတာ၊ MA, 2 သည်တစ် ဦး တည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဖြစ်သည်။ နှင့် 
 • ငွေချေးစာချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမည်သည့်ထူးခြားသောပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းအခွန်ကိုမဆိုကျေပွန်နိုင်ရန်အတွက်ကော်မရှင်မှမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဆိုလိုင်စင်ရဆေးခြောက်သုံးစက်ရုံများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောကုန်ကျစရိတ်များ၊ ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းထဲတွင်ပါဝင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးအုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်သို့မဟုတ်ယင်း၏တာ ၀ န်ယူသူကလိုင်စင်ရသူ၏စက်ရုံအား၎င်း၏မူဝါဒများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေများနှင့်အညီဖျက်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းရန်အတွက်အခြားကုန်ကျစရိတ်များ။

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်ဥပဒေအပေါ်အဓိကအချက်များ

မက်ဆာချူးဆက်မှာနေတဲ့အိမ်

 • ဟုတ်သည်, ဥပဒေအရအသက် ၂၁ နှစ်ကျော်သူတစ် ဦး ဦး အား၎င်းတို့၏အိမ်တွင်အပင်ခြောက်ပင်အထိကြီးထွားခွင့်ပြုသည်။

မက်ဆာချူးဆက်တွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခွင့်ဥပဒေ

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတရားမျှတမှုဆီသို့ရှင်းလင်းသောအနည်းဆုံးအချက်များ -

 • ချဲ့ထွင်? ဟုတ်သည်
 • လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုပြProv္ဌာန်းချက်များ? ဟုတ်သည်
 • ထိခိုက်နစ်နာရသောရပ်ရွာများအားခွဲဝေချထားသည့်အခွန်အခများလော ဟုတ်သည်

မက်ဆာချူးဆက်ရှိဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းကမ်းများ

 • အိမ်တွင် ၁ အောင်စ (သို့) အိမ်၌ ၁၀ အောင်စရှိသည်

မက်ဆာချူးဆက်တွင်ရရှိနိုင်လိုင်စင်များ

 • ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခွင့်လိုင်စင်။
 • ဆေးခြောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမဝါယမ။
 • ဆေးခြောက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ။ 
 • ဆေးခြောက်လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်။ 
 • ဆေးခြောက်တင်ပို့သူ။ 
 • ဆေးခြောက်သုတေသနဌာန။ 
 • ဆေးခြောက်မိုက်ခရိုစီးပွားရေး။ 

သက်ဆိုင်သောစာတိုက်: New York အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

သက်ဆိုင်သောစာတိုက်: ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော CBD

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုပါသလား။

ဘော်စတွန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေ

ဘော်စတွန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေ

ဘော်စတွန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေ David Leavitt သည်မက်ဆာချူးဆက်တွင်ဥပဒေကျင့်သုံးရန်လိုင်စင်ရရှိထားသည်မှာအနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ထောက်ခံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်အသံများအားလုံးကိုကြားသင့်ကြောင်းသူယုံကြည်သည်။ ဆေးခြောက်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Clark တက္ကသိုလ်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေများဘွဲ့ရ ...

ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော CBD

ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော CBD

ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော CBD သည်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များ၏အနာဂတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆေးခြောက်ယနေ့ခေတ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အများစုသည်ဆေးခြောက်ကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုအားတရားဝင်ဖြစ်စေသည်။ ပြည်နယ်အတော်များများသည်ပင်စက်ရုံ၏အရွယ်ရောက်သူကိုအသုံးပြုရန်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ...

သောမတ်စ် Howard

သောမတ်စ် Howard

ဆေးခြောက်ရှေ့နေ

သောမတ်စ် Howard သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသင်၏အကျိုးအမြတ်များသောရေကို ဦး တည်ရာတွင်သင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။

လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း

လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း

  လျှော်နှင့်ကြံ့ဖွံ့၏နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း - စုစုပေါင်း THC - မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၈ နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - လျှော်နှင့် ပတ်သတ်၍ USDA ၏နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းဖြစ်လိမ့်မည် ...

မီချီဂန်ဆေးပေးခန်းလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း

မီချီဂန်ဆေးပေးခန်းလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း

မီချီဂန်ဆေးပေးခန်းလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်းမီချီဂန်ဆေးခန်းလိုင်စင်သည်၎င်းအားပိုင်ရှင်အားဆေးသိုလှောင်ရုံသို့ရောင်းချခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။

နယူးယောက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမဝါယမလိုင်စင်

နယူးယောက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမဝါယမလိုင်စင်

Gov. Cuomo သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ကတိသစ္စာပြုခြင်းအားဖြင့်နယူးယောက်မြို့သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ပြည်နယ် ၁၆ ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးခွင့်လိုင်စင်နယူးယောက်ဥပဒေပြုသူများသည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဖြန့်ဖြူးသူလိုင်စင်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ Bill S854 ကိုတင်ပြပြီးတဲ့နောက်နယူးယောက်ဟာတဆယ်ခြောက်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတယ်။

နယူးယောက်ရှိဆေးခြောက်ပျိုးခင်း

နယူးယောက်ရှိဆေးခြောက်ပျိုးခင်း

  New York Cannabis Nursery လိုင်စင် Cannabis Nursery ကိုဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းစတင်ပုံကိုရည်ညွှန်းထားသည်။ ပြည်နယ်အားလုံးကပျိုးခင်းလိုင်စင်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှာမစဉ်းစားကြပေမယ့်နယူးယောက်ဥပဒေပြုအမတ်တွေကဒီလိုင်စင်အမျိုးအစားကိုသူတို့ရဲ့ဆေးခြောက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပေးပို့ခွင့်လိုင်စင်သည်အခြားပြည်နယ်များသည်သူတို့၏ဆေးခြောက်များတင်ပို့မှုနှင့်ဆင်တူနိုင်သည်။ သို့သော်တရားဝင်ဖြတ်သန်းသည်အထိနှင့် Big City တွင်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲသည်အထိကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ။ တရားဝင်လျှင် ...

သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဆေးခြောက်ရှေ့နေလိုအပ်ပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးရှေ့နေများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များလည်းဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုဖွဲ့စည်းရန် (သို့) ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသောစည်းမျဉ်းများမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။

ဆေးခြောက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသတင်း

ဆေးခြောက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသတင်း

Subscribe နှင့်ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ရ။ စာရင်းပေးသွင်းထားသူများနှင့်မျှဝေသည့်သီးသန့်အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်

သငျသညျအောင်မြင်စွာစာရင်းပေးသွင်းပွီ!

ဒီ Share