နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးခြောက်သတင်းများ
စာမျက်နှာကို Select လုပ်ပါ

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိလူမှုရေးတန်းတူရေးလျှောက်ထားသူများ

အီလီနွိုက်စ်ဆေးခြောက်ရှိလူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူသည်သူတို့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွင့်လှစ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အထူးပြည်နယ်ရန်ပုံငွေများကိုရယူနိုင်သည် - ဤနေရာတွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။

အီလီနွိုက်စ်တွင်လူမှုတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူသည်ဘာလဲ။

လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူအီလီနွိုက်ပြည်နယ်

လူမှုရေးရှယ်ယာလျှောက်ထားအီလီနွိုက်ပြည်နယ်

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူသည်အသင်း၏ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာအတွက်စုစုပေါင်းရမှတ်၏ ၂၀% ကိုထည့်သည်။

အဘယ်ကြောင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်လူမှုတန်းတူရေးလျှောက်ထားရှိသနည်း

အီလီနွိုက်စ်ပြည်နယ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနအရယခင်ဥပဒေများမှကန့်သတ်ချက်များကြောင့်လူအများအပြားတို့သည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းသို့ဝင်ရောက်ရန်အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လူမှုရေးမညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှဆက်လက်တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ အသစ်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေရည်ရွယ်ချက်များကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်ဒီ fix “ လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများ” အတိတ်ကာလကစက်မှုလုပ်ငန်းများသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနေသောအတားအဆီးများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်လူမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအတားအဆီးများမှာအခြားအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဆင်းရဲမှုကြောင့်အရင်းအနှီးချို့တဲ့ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်လူမှုရေး Equity လျှောက်ထား Podcast တခုကို

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူဥပဒေကိုဖတ်ရန် - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ

ဘို့ အချိုးအစားမမျှတမှုသက်ရောက်မှုMapရိယာမြေပုံ - ဒီမှာနှိပ်ပါ

လူမှုရေး Equity လျှောက်ထားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

လူမှုဖူလုံရေးလျှောက်ထားသူ" နှင့်တွေ့ဆုံသောအီလီနွိုက်ပြည်နယ်နေထိုင်သူတစ် ဦး လျှောက်ထားသူကိုဆိုလိုသည် အောက်ပါစံများထဲမှတစ်ခု:

(၁) အချိုးအစားမမျှတမှုသက်ရောက်မှုAreaရိယာ၌လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး (၅) နှစ်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူတစ် ဦး (သို့) တစ် ဦး ထက်ပိုသော ၅၁% ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောလျှောက်ထားသူ၊

(၂) တစ် ဦး ထက်ပိုသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး ကအနည်းဆုံး ၅၁% ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောလျှောက်ထားသူ -

(ဈ) ဤအက်ဥပဒေအရပယ်ဖျက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့်ပြစ်မှုအတွက်အဖမ်းခံရခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်

(၂) ထိခိုက်နစ်နာသောမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။

(၃) အနည်းဆုံးအချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်း ၁၀ ယောက်ရှိသည့်လျှောက်ထားသူများအတွက်လက်ရှိ ၀ န်ထမ်းအနည်းဆုံး ၅၁% ရှိသည့်လျှောက်ထားသူအတွက် -

(ဈ) လက်ရှိအချိုးအစားမမျှတမှုသက်ရောက်မှုAreaရိယာ၌နေထိုင်; ဒါမှမဟုတ်

(၂) ဤအက်ဥပဒေသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အရဖယ်ရှားပစ်ရန်ထိုက်သင့်သောမည်သည့်ပြစ်မှုအတွက်မဆိုဖမ်းဆီးခြင်း၊

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ဝန်ထမ်းများအတွက်လူမှုတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူ

အောက်တိုဘာလ 1, 2019 တွင် - အဆိုပါ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်က၎င်း၏ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလျှောက်လွှာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။  သင်၏လျှောက်လွှာတွင်သင်၏လူမှုတန်းတူညီမျှမှုစွမ်းရည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဘာသာစကားရှိသည်။

လျှောက်ထားသူသည်လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူအဖြစ်လျှောက်ထားလိုပါကလူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူအဆင့်အတန်းကိုသက်သေပြပါ။ လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်အထောက်အထားကိုအောက်ပါအချက်များဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်သည် -

 1. လျှောက်ထားသူသည်“ အီလီနွိုက်စ်နိုင်ငံသား” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသောအထောက်အထား ထည့်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများအားဖြင့်ပြသ, သို့မဟုတ်, တစ် ဦး ချင်းအဖြစ်လျှောက်ထားလျှင်, အောက်ပါနှစ်ခုအနည်းဆုံး: (ဈ) လျှောက်ထားသူရဲ့အမည်ပါဝင်သောလက်မှတ်ရေးထိုးငှားရမ်းသဘောတူညီချက်, (ii) လျှောက်ထားသူရဲ့အမည်ပါဝင်သောအိမ်ခြံမြေလုပ်ရပ်, (iii) ကျောင်း မှတ်တမ်းများ၊ ()) မဲဆန္ဒရှင်မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ (၅) အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ ID ကတ်သို့မဟုတ်မသန်စွမ်းသူ ID ကတ်ပြားရှိသူ၊ (၆) လစာပြတ်ခြင်း၊ (၇) အသုံးစရိတ်ဥပဒေကြမ်းသို့မဟုတ် (၈) အခြားသက်သေအထောက်အထားများ။ နေထိုင်မှုသို့မဟုတ်တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သောနေထိုင်မှုသို့မဟုတ်အခြားအချက်အလက်များ၏။ လူတစ် ဦး သည်ဤလျှောက်လွှာတွင်အသုံးပြုထားသည့်အတိုင်းအီလီနွိုက်စ်နေထိုင်သူဖြစ်ရန်ပြည်နယ်အတွင်းရက် ၃၀ ကြာနေထိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်; နှင့်
 2. အဆိုပြုထားသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ ၅၁% ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းရှိသူသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များသည်သက်သေအထောက်အထားများရှိသည် အချိုးအစားမမျှတမှုသက်ရောက်မှုAreaရိယာ ငှားရမ်းခြင်း၊ အပေါင်ခံခြင်း၊ လစာအခကြေးငွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းငွေတောင်းခံလွှာ၊ အာမခံပုံစံများသို့မဟုတ်ကျောင်းမှတ်တမ်းများတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း ၁၀ နှစ်အနက် ၅ ခုအတွက်၊ or 
 3. အဆိုပြုထားသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၏ ၅၁% ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းရှိသူသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်များအထောက်အထားရှိသည် ပြည်သူ့အက်ဥပဒေ ၁၀၁-၂၀၂၇ အားဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ရထိုက်ခွင့်ရှိသည့်မည်သည့်ပြစ်မှုအတွက်မဆိုဖမ်းဆီး၊။ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းနှင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရပါကထိုအရေးယူမှုမှတ်တမ်းများကိုဖော်ပြပါ။ or
 4. အဆိုပြုထားသည့်သာသနာပိုင်အဖွဲ့၏ ၅၁% ကျော်ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များတွင်သက်သေရှိသည် မိဘ၊ တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ၊ ကလေး၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊ မှီခိုသူသို့မဟုတ်မှီခိုသူ oသူတစ် ဦး ချင်း f ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်မတိုင်မှီတွင်ရထိုက်ခွင့်ရှိသည့်မည်သည့်ပြစ်မှုအတွက်မဆိုဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြည်သူ့အက်ဥပဒေ 101-0027 နေဖြင့် expungement ။ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ စီရင်ခြင်းနှင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရပါကထိုအရေးယူမှုမှတ်တမ်းကိုဖော်ပြပါ။ လျှောက်ထားသူသည်လျှောက်ထားသူ၏အဓိကအရာရှိသို့မဟုတ်အရာရှိများနှင့်ပြည်သူ့အက်ဥပဒေ ၁၀၁-၂၂၂၇ အားဖြင့်တရားမ ၀ င်ပယ်ဖျက်မှုအတွက်ကျူးလွန်သည့်မည်သည့်ပြစ်မှုအတွက်မဆိုဖမ်းဆီးခြင်း၊ or
 5.  လျှောက်ထားသူသည်အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်း ၁၀ ဦး ထက်ပိုသောအလုပ်ခန့်ထားကြောင်းအထောက်အထားများနှင့် ၀ န်ထမ်း ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်သည်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအဖြစ်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များ ၂၊ ၃ နှင့် ၄ တွင်ဖော်ပြထားသောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရ ၀ န်ထမ်းများသည် အဆိုပြုထားဆေးခန်း၏ 10% ပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်ထိန်းချုပ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး စီအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြနိုင်သည်။ လျှောက်ထားသူသည် ၀ န်ထမ်းများသည်လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့် နေ့မှစ၍ အချိန်ပြည့်အလုပ်၌ပါ ၀ င်သည့်အထောက်အထားများကိုလည်းတင်ပြရမည်။ အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းများ၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများ၏အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများသည်လိုင်စင်များမပေးမီတွင်ပြောင်းလဲမှုရှိပါကလျှောက်ထားသူသည် ၀ န်ထမ်းများ၏အချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနသို့အကြောင်းကြားရန်တာဝန်ရှိသည်။
အီလီနွိုက်စ Cannabis အတွက်လူမှုရေးသာတူညီမျှအကြောင်းပိုမို

၂၀၁၄ ခုနှစ်ဆေးခြောက်ဆေးကုသမှုအစီအစဉ်အက်ဥပဒေကိုသနားကြင်နာစွာအသုံးပြုခြင်းလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုမရှိခြင်း

ဆေးခြောက်သုံးခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့် ၂၀၁၄ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အက်ဥပဒေကိုဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက်အလွန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည်လူအများဤကဏ္inတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်စေသောအတားအဆီးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိပိုင်ရှင်အနည်းငယ်သည်ပြည်နယ်၏လူ ဦး ရေကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရင်းအမြစ်မရှိသူနှင့်ဤကဏ္inတွင်စီးပွားရေးမည်သို့ထူထောင်ရမည်ကိုမသိသူများအားပိတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ကိုဘက်လိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက်လူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ယခင်ကတင်းကြပ်သောဆေးခြောက်ဥပဒေများကြောင့်ဆိုးကျိုးခံစားခဲ့ရသူများအားကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ဆေးခြောက်နှင့်ဆက်နွယ်သောဖမ်းဆီးမှုများနှင့်အကျဉ်းချမှုများကြောင့်အခွင့်မသာသည့်ဒေသများတွင်နေထိုင်သူများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဥပဒေသစ်အရ

"ဒီအထွေထွေညီလာခံကဒီအက်ဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်တ ၀ ှမ်းမှာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမှာရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်တရားမျှတမှုရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိပါတယ်"

ဥပဒေသစ်သည်လူမှုတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူအားမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။

အီလီနွိုက်စ်၌အပန်းဖြေဆေးခြောက်များအသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကိုသာမကပြည်နယ်အတွင်းရှိလူတိုင်းကိုပါအပြုသဘောသက်ရောက်စေသည်။ လူမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်ဥပဒေကဖယ်ရှားခံထားရသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဆေးခန်းလိုင်စင်ရယူရန်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်လူမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုမှန်ကန်စွာလျှောက်ထားသူမည်သူမဆိုသည်ထိုကဲ့သို့သောလျှောက်ထားသူများအတွက်ရရှိသည့်အမှတ်များ၏ ၂၀% ကိုပိုမိုရရှိလိမ့်မည်။ ဤအချက်များကိုခြွင်းချက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးစင်တာများ၊ စက်ရုံများသို့မဟုတ်ဆေးခန်းများအတွက်လျှောက်ထားသူများအတွက်ကွဲပြားသောအတန်းများခွဲခြားထားသည်။

ဥပဒေအရလူမှုသာတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးပြည်နယ်၏အချိုးအစားမမျှတသည့်ထိခိုက်နစ်နာမှုကြောင့်သူတို့၏နောက်ဆုံး ၁၀ နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး ၅ နှစ်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ယေဘုယအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အတိတ်ကဆေးခြောက်လုပ်ရပ်အားချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ထောင်ချခြင်းများပိုမိုပြုလုပ်သောဒေသများဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်အောက်တွင်မှတ်တမ်းများကိုဖျက်သိမ်းသူများသည်လူမှုရေးသာတူညီမျှမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။

ဤဥပဒေသည်မည်သည့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာပြIssနာများကိုဖြေရှင်းမည်နည်း။

ဥပဒေကြမ်းသည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိအလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ၀ န်ထမ်းများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည်ယခင်ကနှင့်မတူဘဲယခုသူတို့သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ၀ န်ထမ်းများကဲ့သို့အကာအကွယ်ရရှိလိမ့်မည်။

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေကောဘယ်လိုလဲ။

အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၏ဆေးခြောက်ဆိုင်ရာဥပဒေအသစ်အရ“ ဘဏ္treာရေးတွင်နိုင်ငံတော်ဘဏ္fundာရေးတွင်အထူးရန်ပုံငွေတစ်ခုတည်ထောင်ထားပြီး၊ အခြားရန်ပုံငွေများ မှလွဲ၍ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေ” ဟုလူသိများသောသီးခြားရန်ပုံငွေကိုဖန်တီးထားသည်။

ဤသည်ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ချင်သောသူတို့အဘို့အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူးတစ် kitty ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံဟာဆေးခြောက်လုပ်ငန်းမှာပါ ၀ င်ချင်ပေမယ့်ငွေကြေးအရအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့၊ ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့လွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။

ဤရန်ပုံငွေမှကူညီမည့်နည်းလမ်းအချို့မှာ -

 • အတိုးနှုန်းနည်းသောချေးငွေများကိုကမ်းလှမ်းခြင်း။ ဤချေးငွေများကိုလူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများကဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေနှင့်အညီလိုင်စင်ယူသရွေ့တည်ထောင်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
 • ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်လိုသော်လည်းဘဏ္abilityာရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်မရှိကြသောလူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအားထောက်ပံ့ငွေများပေးခြင်း။
 • လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအတွက်အကျိုးရှိရန်ရည်ရွယ်သည့်ကွင်းဆင်းအစီအစဉ်အတွက်ငွေပေးချေခြင်း
 • လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူနည်းစုအုပ်စုများပါ ၀ င်မှုကိုအားပေးသည့်သုတေသနအတွက်ငွေပေးချေခြင်း။

လူမှုရေး Equity လျှောက်ထားအီလီနွိုက်ပြည်နယ်

အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုအစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးသည်

ထောင်ချခြင်းသို့မဟုတ်အဖမ်းခံရသူများသည်ကြာရှည်တည်တံ့သောဆိုးကျိုးများခံစားကြရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ရှင်အများစုကဘယ်သူ့ကိုမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိဘဲအခြားသူတွေကမူပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသာဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အတိတ်ကာလ၌ဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရသောသူများသည်၎င်းကိုအသုံးပြုမှုကိုတရား ၀ င်အောင်ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်၌ပင်ဆက်လက်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ ဘေးဒဏ်သင့်သူများ၏အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ ကလေးများနှင့်ဆွေမျိုးများသည်လည်းသူတို့၏ဆွေမျိုးများထောင်ထဲရောက်သောအခါငွေရေးကြေးရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများခံစားကြရသည်။

ဤအစီအစဉ်သည်ဆေးခြောက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေများအားတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေထိခိုက်နစ်နာသူများအားလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ငွေကြေးအထောက်အပံ့များနှစ်မျိုးစလုံးပေးထားသည်။

လူမှုတန်းတူညီမျှမှုအတွက်လျှောက်ထားရန်မည်သူအရည်အချင်းပြည့်မီသနည်း။

လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများဆိုသည်မှာပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်ခြွင်းချက်လိုင်စင်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီသူဖြစ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်အချို့မှာ -

 • လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဒေသတွင်နေထိုင်တစ် ဦး ချင်း။ ဤကိစ္စတွင်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာလျှောက်ထားသူ၏အမည် (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောငှားရမ်းခရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
 • နေထိုင်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဲဆန္ဒရှင်ကဒ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ လခနှင့်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားတို့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။

ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကမည်သို့ဖော်ပြသနည်း။

ဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုရန်အချိန်ပေးသောသူများကိုလည်းဥပဒေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေအသစ်အရ၊ ပြစ်မှုကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်သူတို့၏ယခင်ကျူးလွန်မှုကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအလုပ်ရှင်အားဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ဥပဒေသည်အလုပ်ရှင်အားတာ ၀ န်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရန်ပုံစံမထားပါ။ အလုပ်ရှင်တစ် ဦး သည်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်နှင့်အခြား ၀ န်ထမ်းများအတွက်သူတို့အသုံးပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။

လူမှုသာတူညီမျှမှုထောက်ပံ့မှုမှအကျိုးခံစားခွင့်ရရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီပါကသင်ဘာလုပ်သနည်း။

ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အကျိုးအမြတ်များကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုလျှင်၊ သင်၏လျှောက်လွှာကိုလူမှုတန်းတူညီမျှမှုအမျိုးအစားအောက်တွင်တင်ပြရန်စဉ်းစားသင့်သည်။

အကယ်၍ သင်ကံကောင်းပါကလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုခွင့်ရရုံသာမကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ပြည်နယ်၏ရန်ပုံငွေမှလည်းအကျိုးခံစားရနိုင်သည်။ သတင်းကောင်းမှာရံပုံငွေသည်အလွန်အမင်းတတ်နိုင်ရုံသာမကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိအခွင့်မသာသူများအတွက်လက်လှမ်းမီနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။

သင်သည်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမသေချာလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏လူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုအချက်များမှမည်သို့အကျိုးအရှိဆုံးရရှိမည်ကိုမသိလျှင်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဆေးခြောက်ရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

 

လူမှုရေးတန်းတူရေး Script

ဘာလဲကျွန်ုပ်သည် Tom ပါ။ Cannabis ရှေ့နေကိုရှာဖွေပြီးကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုသွားရန်သင်၏မေးခွန်းများအတွက်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခု - Illinois ရှိလူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူများ - မျက်မှောက်ခေတ် hot ခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့။  

ကျနော်တို့အဆင်သင့်ဖြစ်တော့မယ်။ နိဂုံးအထိစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာ ၉၉% ထက်ဒီဥပဒေကိုသင်ပိုသိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ YouTube ရဲ့ဥပဒေတွေကမင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ဖို့နဲ့ပေးသွင်းဖို့ငါသတိပေးရမယ်။  

ရဲ့ငုပ်ကြပါစို့။

ပညတ္တိကျမ်း၏ပုဒ်မ ၇ သည်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာထဲ၌မ ၀ င်နိုင်သေးပါ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေအရလူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများ၏စာသားနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်သည်။

“ လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူ” အောက်ဖော်ပြပါစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူလျှောက်ထားသူကိုဆိုသည်။

(၁) အချိုးအစားမမျှတမှုသက်ရောက်မှုAreaရိယာ၌လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး (၅) နှစ်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူတစ် ဦး (သို့) တစ် ဦး ထက်ပိုသော ၅၁% ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောလျှောက်ထားသူ၊

(၂) တစ် ဦး ထက်ပိုသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး ကအနည်းဆုံး ၅၁% ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောလျှောက်ထားသူ -

(ဈ) ဤအက်ဥပဒေအရပယ်ဖျက်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့်ပြစ်မှုအတွက်အဖမ်းခံရခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်

(၂) ထိခိုက်နစ်နာသောမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။

(၃) အနည်းဆုံးအချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်း ၁၀ ယောက်ရှိသည့်လျှောက်ထားသူများအတွက်လက်ရှိ ၀ န်ထမ်းအနည်းဆုံး ၅၁% ရှိသည့်လျှောက်ထားသူအတွက် -

(ဈ) လက်ရှိအချိုးအစားမမျှတမှုသက်ရောက်မှုAreaရိယာ၌နေထိုင်; ဒါမှမဟုတ်

(၂) ဤအက်ဥပဒေသို့မဟုတ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး အရဖယ်ရှားပစ်ရန်ထိုက်သင့်သောမည်သည့်ပြစ်မှုအတွက်မဆိုဖမ်းဆီးခြင်း၊

လူမှုရေးသာတူညီမျှ

လူမှုရေးသာတူညီမျှ

သင်ကွာခြားချက်ကိုတွေ့ပြီလား - ကုမ္ပဏီငယ်များသည်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများ၏“ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု” နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီကြီးတွေက ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်များများလိုအပ်တယ်။ ထိုအခါသင်အလိုရှိသည့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်ထိန်းချုပ်သူများမှာဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်အဖွဲ့လိုက်တည်ဆောက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသင့်ကိုကူညီရန်မစောင့်နိုင်ပါ။

Social Equity လျှောက်ထားသူဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါတို့သိပြီ၊ ငါတို့ဘာလို့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဥပဒေက၎င်းတို့အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့် ဦး စား ပေး၍ ဖြစ်သည်။ ၁) ဆေးဝါးနှင့်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကြီးထွားမှုလျှောက်လွှာများကိုအမှတ်အနည်းဆုံး ၂၀% ပေး၍၊ (၂) အစိုးရဆေးခြောက်ဈေးကွက်သို့ဝင်ရန်အတားအဆီးများကိုလျှော့ချရန်အတိုးနှုန်းနည်းသောအစိုးရချေးငွေများကိုရယူခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ။

ဆေးခြောက်ဥပဒေသစ်၏အခန်း ၇-၁၀ တွင်သူတို့၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအတွက်အတိုးနှုန်းနည်းသောချေးငွေများပေးရန် Cannabis Business Development Fund ကိုဖန်တီးသည်။

ထပ်မံ၍ သူတို့၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်အတွက်သာမန်နှင့်လိုအပ်သောစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးချေရန်အတွက်“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများ” အတွက်ထောက်ပံ့ငွေများရရှိနိုင်သည်။

“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူ” ဆိုတာဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သို့ပြန်သွားသည်မှာ 

“ အရည်အချင်းပြည့်မီသောလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူ” ဆိုသည်မှာဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်ရန်ဤအက်ဥပဒေအရခြွင်းချက်လိုင်စင်ရရှိထားသည့်လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူကိုဆိုသည်။

ဂရိတ် -“ ခြွင်းချက်လိုင်စင်” ဆိုတာဘာလဲ။

“ လူကြီးအသုံးပြုမှုခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလိုင်စင်” ဆိုသည်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းလိုင်စင်အတွက်ထိပ်တန်းအမှတ်ပေးလျှောက်ထားသူများအားလိုင်စင်ကိုဆိုလိုသည်။ လျှောက်ထားသူသည်ဤအက်ဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီပါကအရွယ်ရောက်သူအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းလိုင်စင်ကိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆေးခြောက်သို့မဟုတ်ဆေးခြောက် - ကူးစက်ကုန်ပစ္စည်းများစတင်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချသူ။

ကောင်းပြီကောင်းပြီ၊ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူထားသောဆေးခန်း၊ သို့သော်မဖွင့်မီ - Coool ... သင်၏လူမှုသာတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူသည်သင့်ကိုလိုင်စင်ရလျှင်ထောက်ပံ့ကြေးရရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုလျှောက်ထားသည်။ ထို့နောက်သင်ကတည်ဆောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြီးထွားနိုင်သလား။ ဆေးခြောက်နှင့်ထောက်ပံ့ငွေရ? ကြည့်ရအောင်

အေးမြတယ်၊ ခြွင်းချက်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးခွင့်လိုင်စင်ရှိတယ်။

စိုက်ပျိုးရေးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကအရွယ်ရောက်သူအသုံးပြုခြင်းစိုက်ပျိုးရေးစင်တာလိုင်စင်ကိုသက်ကြီးအသုံးပြုမှုစိုက်ပျိုးရေးဌာနလိုင်စင်အတွက်ထိပ်တန်းလျှောက်ထားသူများအားလိုင်စင်ကိုဆိုသည်။ သို့သော်ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစတင်တိုးချဲ့၊ ပြုပြင်၊ ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုသည်မဟုတ်ပါ။

ကောင်းပြီလိုင်စင်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါသလဲ ၃၀ - အေးမြပေမယ့်လက်ရှိကစားသမားတွေအားလုံးကိုခမ်းနားကြီးကျယ်စွာစောင့်ဆိုင်းပါ။ ဒါဆိုသူတို့ဘယ်လောက်များများရှိမလဲ၊ ၂၀ - အခွံမာ၊

ကောင်းပြီ၊ ဒါထက်ပိုဆိုးတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ \ t

အပိုင်း ၂၀-၁၅ ။ အခြေအနေလူကြီးများအသုံးပြုမှုစိုက်ပျိုးရေးစင်တာလျှောက်လွှာ။ (က) အကယ်၍ စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည်ပုဒ်မ ၂၀-၅ အရနောက်ထပ်စိုက်ပျိုးရေးစင်တာလိုင်စင်များကိုရရှိပါကလူကြီးအသုံးပြုမှုစိုက်ပျိုးရေးစင်တာလိုင်စင်လျှောက်ထားသူများသည်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်အောက်ပါပုံစံဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးဌာနညွှန်ကြားနိုင်သည် -

ဒါကြောင့်ခြွင်းချက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုကိုမွေးမြူနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိအစက် ၁၀ နေရာထက်ပိုပြီးအွန်လိုင်းမှာလာဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဆေးပေးခန်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးဘယ်ငွေကြေးအမျိုးအစားရနိုင်တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ 

(ဂ) ဤပုဒ်မအရချေးငွေများ - 

(၁) ဦး စီးဌာန၏စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုအရစီမံကိန်းသည်ဤအက်ဥပဒေပါရည်မှန်းချက်များကိုတိုးမြှင့်လျှင်မှသာလုပ်ရမည်။ နှင့် 

(၂) အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်နှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ရန်ဌာနမှသင့်တော်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အတိုင်းလုံခြုံရေး၊ အာမခံ၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းများ၊ ပုံမှန်ကုစားမှုများနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပါ ၀ င်ရမည်။ ဒီအပိုင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ။ ဤအပိုင်းတွင်မပါ ၀ င်သောအလားတူချေးငွေများအတွက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်လိုအပ်သည်ထက်လျော့နည်းနိုင်သည်။ 

()) ဤပုဒ်မအရပေးအပ်သောထောက်ပံ့ငွေများကို Grant Accountability နှင့် Transparency Act အရပြိုင်ဆိုင်မှု ရှိ၍ နှစ်စဉ်ပေးအပ်ရမည်။ ဤအပိုင်းအရပေးအပ်ထားသည့်ထောက်ပံ့ငွေများသည်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ အလုပ်သင်သင်တန်းနှင့်လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူများအားနည်းပညာအကူအညီအပါအဝင်ဤအက်ဥပဒေ၏ရည်မှန်းချက်များကိုထပ်မံမြှင့်တင်ရမည်။

ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာတွေလုပ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကလူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုရချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ထောက်ပံ့ကြေးအရေးအသားလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒီလျှောက်လွှာတွေထဲမှာထည့်သွင်းတယ်။


သင်၏လျှောက်လွှာ၏ ၂၀% သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူအဖြစ်သင်ထံသို့သွားမည်။ သို့သော်၎င်းသည်လူအများအရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ၈၀၀,၀၀၀ ကျော်သည်ဥပဒေအရဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်နေထိုင်သူများကဲ့သို့ဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ပွဲ၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်သင့်ဆေးခန်းသည်ထိုရပ်ရွာသို့အဘယ်အရာကိုယူဆောင်လာသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဤတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးသည်အမှန်တကယ်ရှင်သန်နိုင်ပြီးရပ်ရွာသို့အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။  

၎င်းတို့သည်သင်၏သင်တန်းအစီအစဉ်နှင့်ရပ်ရွာနှင့်ထိတွေ့မှုရှိရန်လိုအပ်သည် အကယ်၍ သင်၏ဆေးခန်းသည်နှစ်စဉ်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်ဆိုပါစို့။ လေ့ကျင့်သင်ကြားသော ၀ န်ထမ်းများလိုအပ်သည့်ဒေသခံရှေ့နေအသင်းများ၊ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်သည်။

ဒါတွေဟာသင်၏ကုမ္ပဏီ - အထူးသဖြင့်လူမှုရေးသာတူညီမျှမှုအချက်များအတွက်သွားလျှင် - ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုအတူတကွထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

သင်ချေးငွေအတွက်ဘဏ်လား - နည်းလမ်းမရှိ။ သင်သည်မည်သည့်အခါကမှချေးငွေသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ကြေးကိုခံစားခွင့်မရှိ - သင်အရည်အချင်းပြည့်မှီရမည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းနိုင်ရန်အတွက်ငွေကြေးရှိသည်။ လျှောက်လွှာတင်သူများသည်မည်မျှကြီးမားသည်ဆိုသောအချက်များကြောင့်တင်ပို့ရန်မှာစျေးကြီးပြီးရှေ့နေများသည်သူတို့၏အချိန်နှင့်လုပ်အားအတွက်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၏ရှေ့နေသည်စီးပွားရေးအရရှုပ်ထွေးပြီးဒေါ်လာ ၅ သန်းထက်နည်းသောပုဂ္ဂလိကကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများ၏အပိုဆောင်းပါ ၀ င်မှုအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သည့်အစုရှယ်ယာများရရှိရန်အတွက်အထူးသဖြင့်

ထွက်ပေါက်

ငါ့ကိုဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါ ၀ င်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဆေးခြောက်တရားဝင်မှုဟာလအနည်းငယ်သာကြာပြီဆိုတာမှတ်ထားပါ။ ဒါကြောင့်ဆေးခန်းနှင့်ဆေးပေးသွင်းသူများအတွက်အစီအစဉ်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဖော်ပြရန်စတင်ပါ။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အကူအညီလိုလျှင်, google ဆေးခြောက်ရှေ့နေ go နှင့်ငါနှင့်အတူဆက်သွယ်ပါ။ မကြာခင်ပြန်ဆုံကြမယ်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အက်ဥပဒေ 2014 ကိုသနားကြင်နာစွာအသုံးပြုခြင်း

အဆိုပါ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်အက်ဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သနားကြင်နာစွာအသုံးပြုခြင်း ကြောင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်၏အသုံးပြုမှုကိုဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်သူတွေကိုအလွန်ကန့်သတ်ခဲ့သည်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ရပ်သည်လူအများဤကဏ္inတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန်အခက်အခဲဖြစ်စေသောအတားအဆီးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိပိုင်ရှင်အနည်းငယ်သည်ပြည်နယ်၏လူ ဦး ရေကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကဏ္inတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမည်သို့တည်ထောင်ရမည်ကိုအရင်းအမြစ်များသို့မဟုတ်ဗဟုသုတမရှိသောမည်သူကိုမဆိုသော့ခတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ကိုဘက်လိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက်လူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုအစီအစဉ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ယခင်ကတင်းကြပ်သောဆေးခြောက်ဥပဒေများကြောင့်ဆိုးကျိုးခံစားခဲ့ရသူများအားကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ဆေးခြောက်နှင့်ဆက်နွယ်သောဖမ်းဆီးမှုများနှင့်အကျဉ်းချမှုများကြောင့်အခွင့်မသာသည့်ဒေသများတွင်နေထိုင်သူများကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဥပဒေသစ်အရ "ဒီအထွေထွေညီလာခံကဒီအက်ဥပဒေကိုပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံးမှာလိုက်နာမှုနဲ့မျှတမှုကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထပ်မံတွေ့ရှိပြီးကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ "

ဥပဒေသစ်သည်ရပ်ရွာကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။

အီလီနွိုက်စ်၌အပန်းဖြေဆေးခြောက်များအသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများကိုသာမကပြည်နယ်အတွင်းရှိလူတိုင်းကိုပါအပြုသဘောသက်ရောက်စေသည်။ လူမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်ဥပဒေကဖယ်ရှားခံထားရသောလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုဆေးခန်းလိုင်စင်ရယူရန်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်လူမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုလျှောက်ထားသူမည်သူမဆိုဆုကြေး ၂၅ ခုအလိုအလျောက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်များကိုလူမှုတန်းတူညီမျှမှုရှိသောလျှောက်ထားသူများနှင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အခြေစိုက်သူများအတွက်ကွဲပြားသောအတန်းများခွဲခြားလိမ့်မည်။

ဥပဒေအရလူမှုသာတူညီမျှမှုလျှောက်ထားသူသည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီးပြည်နယ်၏အချိုးအစားမမျှတသည့်ထိခိုက်နစ်နာမှုကြောင့်သူတို့၏နောက်ဆုံး ၁၀ နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး ၅ နှစ်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ယေဘုယအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အတိတ်ကဆေးခြောက်လုပ်ရပ်အားချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ထောင်ချခြင်းများပိုမိုပြုလုပ်သောဒေသများဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်အောက်တွင်မှတ်တမ်းများကိုဖျက်သိမ်းသူများသည်လူမှုရေးသာတူညီမျှမှုအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။

ဤဥပဒေသည်မည်သည့်လူမှုရေးဆိုင်ရာပြThisနာများကိုဖြေရှင်းမည်နည်း။

ဥပဒေကြမ်းသည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိအလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ၀ န်ထမ်းများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည်ယခင်ကနှင့်မတူဘဲယခုသူတို့သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ၀ န်ထမ်းများကဲ့သို့အကာအကွယ်ရရှိလိမ့်မည်။

စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကော။

ဤဥပဒေနှင့်အညီ“ နိုင်ငံတော်ဘဏ္uryာတိုက်တွင်အထူးရန်ပုံငွေတစ်ခုတည်ထောင်ထားသည်။ ၎င်းကိုဆေးခြောက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေအဖြစ်လူသိများရန်အတွက်အခြားပြည်နယ်ငွေကြေးများ မှလွဲ၍ သီးခြားစီကျင်းပလိမ့်မည်” ။
ဤသည်ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ချင်သောသူတို့အဘို့အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူးတစ် kitty ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံဟာဆေးခြောက်လုပ်ငန်းမှာပါ ၀ င်ချင်ပေမယ့်ငွေကြေးအရအားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့၊ ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့လွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။

ဤရန်ပုံငွေမှကူညီမည့်နည်းလမ်းအချို့မှာ -

 • အတိုးနှုန်းနည်းသောချေးငွေများကိုကမ်းလှမ်းခြင်း။ ဤချေးငွေများကိုလူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများကဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေနှင့်အညီလိုင်စင်ယူသရွေ့တည်ထောင်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
 • ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်လိုသော်လည်းဘဏ္abilityာရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်မရှိကြသောလူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအားထောက်ပံ့ငွေများပေးခြင်း။
 • လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအတွက်အကျိုးရှိရန်ရည်ရွယ်သည့်ကွင်းဆင်းအစီအစဉ်အတွက်ငွေပေးချေခြင်း
 • လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူနည်းစုအုပ်စုများပါ ၀ င်မှုကိုအားပေးသည့်သုတေသနအတွက်ငွေပေးချေခြင်း။

အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုအစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးသည်

ထောင်ချခြင်းသို့မဟုတ်အဖမ်းခံရသူများသည်ကြာရှည်တည်တံ့သောဆိုးကျိုးများခံစားကြရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ရှင်အများစုကဘယ်သူ့ကိုမှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိဘဲအခြားသူတွေကမူပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသာဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အတိတ်ကာလ၌ဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်အဖမ်းခံခဲ့ရသောသူများသည်၎င်းကိုအသုံးပြုမှုကိုတရား ၀ င်အောင်ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်၌ပင်ဆက်လက်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ ဘေးဒဏ်သင့်သူများ၏အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ ကလေးများနှင့်ဆွေမျိုးများသည်လည်းသူတို့၏ဆွေမျိုးများထောင်ထဲရောက်သောအခါငွေရေးကြေးရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများခံစားကြရသည်။

ဤအစီအစဉ်သည်ဆေးခြောက်နှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေစိုးမိုးရေးဥပဒေများအားတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေထိခိုက်နစ်နာသူများအားလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ငွေကြေးအထောက်အပံ့များနှစ်မျိုးစလုံးပေးထားသည်။

လူမှုတန်းတူညီမျှမှုအတွက်လျှောက်ထားရန်မည်သူအရည်အချင်းပြည့်မီသနည်း။

လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများဆိုသည်မှာပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်ခြွင်းချက်လိုင်စင်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်ပြည့်မီသူဖြစ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်အချို့မှာ -
 
 • လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောဒေသတွင်နေထိုင်တစ် ဦး ချင်း။ ဤကိစ္စတွင်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာလျှောက်ထားသူ၏အမည် (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောငှားရမ်းခရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
 • နေထိုင်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဲဆန္ဒရှင်ကဒ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ လခနှင့်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားတို့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။

ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေကမည်သို့ဖော်ပြသနည်း။

ဆေးခြောက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုရန်အချိန်ပေးသောသူများကိုလည်းဥပဒေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေအသစ်အရ၊ ပြစ်မှုတစ်ခုသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေဖြင့်သူတို့၏ယခင်ပြစ်မှုကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအလုပ်ရှင်အားဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ဥပဒေသည်အလုပ်ရှင်အားတာ ၀ န်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရန်ပုံစံမထားပါ။ အလုပ်ရှင်တစ် ဦး သည်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်နှင့်အခြား ၀ န်ထမ်းများအတွက်သူတို့အသုံးပြုသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။

လူမှုသာတူညီမျှမှုထောက်ပံ့မှုမှအကျိုးခံစားခွင့်ရရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီပါကသင်ဘာလုပ်သနည်း။

ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အကျိုးအမြတ်များကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤလုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာတန်းတူညီမျှမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုလျှင်၊ သင်၏လျှောက်လွှာကိုလူမှုတန်းတူညီမျှမှုအမျိုးအစားအောက်တွင်တင်ပြရန်စဉ်းစားသင့်သည်။

အကယ်၍ သင်ကံကောင်းပါကလျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုခွင့်ရရုံသာမကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ပြည်နယ်၏ရန်ပုံငွေမှလည်းအကျိုးခံစားရနိုင်သည်။ သတင်းကောင်းမှာရံပုံငွေသည်အလွန်အမင်းတတ်နိုင်ရုံသာမကအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိအခွင့်မသာသူများအတွက်လက်လှမ်းမီနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်မှုရယူပါ အရည်အချင်းပြည့်မှီဆေးခြောက်ရှေ့နေ သင်သည်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာလျှင်၊ သင်၏လူမှုသာတူညီမျှမှုအချက်များမှမည်သို့အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ကိုမသိရှိပါက။

သောမတ်စ် Howard

သောမတ်စ် Howard

ဆေးခြောက်ရှေ့နေ

သောမတ်စ် Howard သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးသင်၏အကျိုးအမြတ်များသောရေကို ဦး တည်ရာတွင်သင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။

ဘော်စတွန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေ

ဘော်စတွန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေ

ဘော်စတွန်ဆေးခြောက်ရှေ့နေ David Leavitt သည်မက်ဆာချူးဆက်တွင်ဥပဒေကျင့်သုံးရန်လိုင်စင်ရရှိထားသည်မှာအနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ထောက်ခံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်အသံများအားလုံးကိုကြားသင့်ကြောင်းသူယုံကြည်သည်။ ဆေးခြောက်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Clark တက္ကသိုလ်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေများဘွဲ့ရ ...

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားနည်း

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားနည်း

မက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားပုံမက်ဆာချူးဆက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းသည်ပင်လယ်အော်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သောဆေးခြောက်လုပ်ငန်းရှင်သည်ဂရုစိုက်သင့်သောပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြုသူများသည်အပန်းဖြေဆေးခြောက်ဥပဒေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်

ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော CBD

ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော CBD

ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော CBD သည်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များ၏အနာဂတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆေးခြောက်ယနေ့ခေတ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အများစုသည်ဆေးခြောက်ကိုဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုအားတရားဝင်ဖြစ်စေသည်။ ပြည်နယ်အတော်များများသည်ပင်စက်ရုံ၏အရွယ်ရောက်သူကိုအသုံးပြုရန်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ ...

ဆေးခြောက်ရှိနာနိုနည်းပညာ - အကျိုးကျေးဇူးကားအဘယ်နည်း။

ဆေးခြောက်ရှိနာနိုနည်းပညာ - အကျိုးကျေးဇူးကားအဘယ်နည်း။

ဆေးခြောက်အတွက်နာနိုနည်းပညာသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဆေးခြောက်အတွက်ကောင်းသည်။ ပြည်နယ်များကစက်ရုံအားတရားဝင်အောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူလူထုသည် - ဆေးကြောထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုကိုစတင် - ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် - လက်ခံလာခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းများသည် ...

လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း

လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း

  လျှော်နှင့်ကြံ့ဖွံ့၏နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်း - စုစုပေါင်း THC - မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ၈ နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း - လျှော်နှင့် ပတ်သတ်၍ USDA ၏နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လျှော်အပေါ် USDA နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းဖြစ်လိမ့်မည် ...

မီချီဂန်ဆေးပေးခန်းလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း

မီချီဂန်ဆေးပေးခန်းလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း

မီချီဂန်ဆေးပေးခန်းလိုင်စင်ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်းမီချီဂန်ဆေးခန်းလိုင်စင်သည်၎င်းအားပိုင်ရှင်အားဆေးသိုလှောင်ရုံသို့ရောင်းချခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။

နယူးယောက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမဝါယမလိုင်စင်

နယူးယောက်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမဝါယမလိုင်စင်

Gov. Cuomo သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ကတိသစ္စာပြုခြင်းအားဖြင့်နယူးယောက်မြို့သည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ပြည်နယ် ၁၆ ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူးခွင့်လိုင်စင်နယူးယောက်ဥပဒေပြုသူများသည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဖြန့်ဖြူးသူလိုင်စင်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ Bill S854 ကိုတင်ပြပြီးတဲ့နောက်နယူးယောက်ဟာတဆယ်ခြောက်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတယ်။

နယူးယောက်ရှိဆေးခြောက်ပျိုးခင်း

နယူးယောက်ရှိဆေးခြောက်ပျိုးခင်း

  New York Cannabis Nursery လိုင်စင် Cannabis Nursery ကိုဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းစတင်ပုံကိုရည်ညွှန်းထားသည်။ ပြည်နယ်အားလုံးကပျိုးခင်းလိုင်စင်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှာမစဉ်းစားကြပေမယ့်နယူးယောက်ဥပဒေပြုအမတ်တွေကဒီလိုင်စင်အမျိုးအစားကိုသူတို့ရဲ့ဆေးခြောက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပို့ဆောင်ရေးလိုင်စင်နယူးယောက်ဆေးခြောက်ပေးပို့ခွင့်လိုင်စင်သည်အခြားပြည်နယ်များသည်သူတို့၏ဆေးခြောက်များတင်ပို့မှုနှင့်ဆင်တူနိုင်သည်။ သို့သော်တရားဝင်ဖြတ်သန်းသည်အထိနှင့် Big City တွင်နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုရေးဆွဲသည်အထိကျွန်ုပ်တို့သေချာမသိပါ။ တရားဝင်လျှင် ...

နယူးယောက်ရှိလူကြီးများအသုံးပြုသည့်ပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်

နယူးယောက်ရှိလူကြီးများအသုံးပြုသည့်ပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်

နယူးယောက်ရှိလူကြီးများအသုံးပြုသည့်ပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုသောဆေးခြောက်ပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်သည်နယူးယောက်သို့လာမည့်အဆိုပြုထားသည့်ဆေးခြောက်ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်လိုင်စင်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပြုထားသော“ မာရီဟူးနာစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အခွန်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ” တွင် ...

နယူးယောက်ဆေးခြောက်မိုက်ခရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်မိုက်ခရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

  နယူးယောက် Cannabis မိုက်ခရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် Cannabis microbusiness လိုင်စင်သည်လူကြီးများသုံးသောဆေးခြောက်အစီအစဉ်များကိုထိန်းညှိရာတွင်ပြည်နယ်များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သည်။ နယူးယောက် microbusiness လိုင်စင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဆေးခန်း

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဆေးခန်း

နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလိုင်စင်သည်နယူးယောက်ဆေးခြောက်ဆေးခွင့်လိုင်စင်သည်ဆေးခြောက်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိစီးပွားရေးသမားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလား။ သေးသေး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်နိုင်သည် သင်၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များကိုစားပွဲထဲတွင်စတင်ပြီးအဆင်သင့်ပြင်ပါ။

နယူးယောက်၏ဆေးခြောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်

နယူးယောက်၏ဆေးခြောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်

နယူးယောက်ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခွင့်လိုင်စင်နယူးယောက်ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခွင့်လိုင်စင်သည်နောက်ဆုံးပေါ်အဆိုပြုထားသည့်ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်လိုင်စင်ဆယ်မျိုးအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာနယူးယောက်ဆေးခြောက်တရားဝင်များအတွက်နှစ်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့တွင်ဘီလ် S6 ကို ...

နယူးယောက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

နယူးယောက်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

နယူးယောက် Cannabis လိုင်စင်လျှောက်လွှာသတင်းအချက်အလက် New York Cannabis တရားဝင်သည်ပိုမိုနီးကပ်လာနေသည်။ ဥပဒေပြုသူများက Big Apple တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုသောဆေးခြောက်အစီအစဉ်ကိုတရားဝင်သောဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းပြီးနောက်စီးပွားရေးယောက်ျားမိန်းမများသည်နယူးယောက်ဆေးခြောက်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။

ဆေးခြောက်လိုင်စင် - လျှောက်ထားရန်သင်ဘာလိုချင်သနည်း။

ဆေးခြောက်လိုင်စင် - လျှောက်ထားရန်သင်ဘာလိုချင်သနည်း။

Cannabis စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အလွန်မြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာရာနှင့်ချီသောဆေးခြောက်လိုင်စင်များကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပြည်နယ်များအနေဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကိုတရားဝင်တင်သွင်းခွင့်နှင့်ရောင်းချခွင့်ပြုသည့်ဥပဒေများကိုဖန်တီးနေကြသည်။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပို။ အက်ဥပဒေ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပို။ အက်ဥပဒေ

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်လုပ်ရပ်မည်သို့အရေးယူမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် MORE အက်ဥပဒေအကြားအလွန်အရေးကြီးသောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ MORE အက်ဥပဒေသည်ဆေးခြောက်အသိုက်အ ၀ န်းအတွက်ရထိုက်သောအပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခြောက်ကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်သည့်ဥပဒေကြမ်း

ဂျော်ဂျီယာဆေးခြောက်: Trulieve သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အားတရားစွဲခဲ့သည်

ဂျော်ဂျီယာဆေးခြောက်: Trulieve သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အားတရားစွဲခဲ့သည်

၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင်အမေရိကန်ရှိဆေးခြောက်ကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သော Trulieve သည်ဂျော်ဂျီယာအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးဌာန (DOAS) အားတင်ဒါခေါ်ယူခဲ့သည်။ ဤတရားစွဲဆိုမှုမှတစ်ဆင့်ကုမ္ပဏီသည် Cannabis မှအကောင်အထည်ဖော်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းသည်။

Arizona ဆေးခြောက်တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်

Arizona ဆေးခြောက်တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်

Arizona Marijuana တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင် Arizona Marijuana တည်ထောင်ခွင့်လိုင်စင်သည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်အဖြေဖြစ်သည်။ အရီဇိုးနားပြည်နယ်မှာဆေးခန်းဖွင့်ချင်ရင်လား၊

မီချီဂန်ဆေးခြောက်လိုင်စင်

မီချီဂန်ဆေးခြောက်လိုင်စင်

မီချီဂန်ဆေးခြောက်လိုင်စင်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းသည်မီချီဂန်ပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အပန်းဖြေဆေးခြောက်လုပ်ငန်းသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အချိန်ကုန်ခြင်းကိုခံရန်လည်းကျိုးနပ်ပါသည်။

သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဆေးခြောက်ရှေ့နေလိုအပ်ပါသလား။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးရှေ့နေများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များလည်းဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုဖွဲ့စည်းရန် (သို့) ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသောစည်းမျဉ်းများမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။


316 SW ဝါရှင်တန်လမ်း, Suite 1A
Peoria, အီလီနွိုက် 61602

ဖုန်းနံပါတ်: (309) 740-4033 || Email:  tom@collateralbase.com


150 အက်စ် Wacker Drive ကို, Suite 2400,
ချီကာဂို IL, 60606 ယူအက်စ်အေ

ဖုန်းနံပါတ်: 312-741-1009 || Email:  tom@collateralbase.com


316 SW ဝါရှင်တန်လမ်း, Suite 1A
Peoria, အီလီနွိုက် 61602

ဖုန်းနံပါတ်: (309) 740-4033 || Email:  tom@collateralbase.com


150 အက်စ် Wacker Drive ကို, Suite 2400,
ချီကာဂို IL, 60606 ယူအက်စ်အေ

ဖုန်းနံပါတ်: 312-741-1009 || Email:  tom@collateralbase.com

ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေ

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, အမေရိကန်နိုင်ငံ
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ (309) 306-1095 || tom@collateralbase.com အီးမေးလ်ပို့ပါ
ဆေးခြောက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသတင်း

ဆေးခြောက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသတင်း

Subscribe နှင့်ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ရ။ စာရင်းပေးသွင်းထားသူများနှင့်မျှဝေသည့်သီးသန့်အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်

သငျသညျအောင်မြင်စွာစာရင်းပေးသွင်းပွီ!

ဒီ Share